Fatesinger

讯迪 Xundd 手机遥控指环

讯迪 Xundd 手机遥控指环

讯迪 Xundd 手机遥控指环佩戴在手指上,蓝牙连接手机后,用来拍照、翻页、点赞,无需触屏,隔空操作更加方便。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2352414311/p/1/e/6/t...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6