Fatesinger

华为Huawei TalkBand B6手环

华为Huawei TalkBand B6手环

华为Huawei TalkBand B6手环蓝牙耳机二合一,带柔性触摸屏,支持血氧、心率、呼吸健康检测、蓝牙通话,移动支付、手机控制等操作。 视频介绍; [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6