Fatesinger

Koziol Snap折叠菜板

Koziol Snap折叠菜板

Koziol Snap折叠菜板采用无毒树脂材料,防霉抗菌,可沿着中缝折叠,方便切好的蔬菜倾倒到锅中或者盘子中,避免撒漏。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/23055944/p/2/e...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6