Fatesinger

双木三林 S.M.S.L SA300 数字功放机

双木三林 S.M.S.L SA300 数字功放机

双木三林 S.M.S.L SA300 数字功放机支持多种音频输入接口,蓝牙 5.0 无线连接,多种预设 EQ 调节,输出 hifi 发烧音乐。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/2352414311/...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6