Fatesinger

Xenxo S-Ring智能戒指

Xenxo S-Ring智能戒指

Xenxo S-Ring智能戒指配备了多个传感器,配合手机应用,具备蓝牙通话、手势控制、门禁卡、健康追踪等多种功能,让生活变得更轻松。 视频介绍: [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/3...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6