Fatesinger

Fugu Rollux可扩展行李箱

Fugu Rollux可扩展行李箱

Fugu Rollux可扩展行李箱平时可用作手提箱,行李增多时,可快速扩展120%,变身行李箱,应对旅途中的购物,提供了灵活的选择。 视频介绍; [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/111414...
FUGU MINILUX旅行背包

FUGU MINILUX旅行背包

FUGU MINILUX旅行背包可用作拎包、斜挎包、单肩包或者双肩背包,在旅途中,可固定在拉杆行李箱的拉杆上拖行,需要时,可打开背包盖,变成一个临时带杯架的工作台面,可放置笔记本电脑、咖啡杯等,用于旅途中的移...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6