Fatesinger

斯麦格 SMEG ECF01 复古意式泵压浓缩咖啡机

斯麦格 SMEG ECF01 复古意式泵压浓缩咖啡机

斯麦格 SMEG ECF01 意式泵压浓缩咖啡机造型复古时尚,半自动制备意式浓缩咖啡,可制备奶泡,制作花式咖啡。 视频介绍; [embed]https://cloud.video.taobao.com//play/u/327732900/p/2/e/6/t/1/2...

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6