Fatesinger

美商海盗船Corsair iCUE NEXUS触摸屏软件控制器

in 办公 with 55 reads

美商海盗船Corsair iCUE NEXUS触摸屏软件控制器配合iCUE软件,定制显示内容,可实时监控系统信息、游戏和应用程序运行状态,控制相关设备设置。

视频介绍:

亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

添加评论

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6