Fatesinger

绮丽堂Belulu ReBirth脸部射频美容仪

in 健康 with 338 reads

绮丽堂Belulu ReBirth脸部射频美容仪通过在按摩脸部肌肤的同时,发射微电流,同时进行蓝、绿、红光照射,有效锻炼脸部肌肉,对皮肤具有提拉紧致作用。

视频介绍:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6