Fatesinger

茀莱特Flyte 悬浮灯泡

in 灯具 with 850 reads

茀莱特Flyte 悬浮灯泡利用电磁原理和无线电力传输,让LED灯泡悬浮在空中点亮。灯泡底座采用电磁感应,点击便可开关灯泡。

flyte1

flyte5

flyte2

flyte4

flyte6

flyte3

flyte7

视频介绍:

亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6