Fatesinger

虚拟乐器 Aerodrums空气鼓

in 音乐 with 822 reads

虚拟乐器 Aerodrums空气鼓是一个虚拟打击乐套件,包括高速摄像头,两根带反光头的鼓槌,两个套到鼓手脚上的反光板。在电脑上运行相应软件,高速摄像头就可以捕捉到鼓槌和双脚的动作,将动作转换成鼓声。

Aerodrums1

Aerodrums4

Aerodrums2

Aerodrums3

Aerodrums5

Aerodrums6

Aerodrums7

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6