Fatesinger

特固 Tegu 趣味磁力积木

in 玩具 with 1154 reads

特固 Tegu 趣味磁力积木在传统积木的基础上,采用磁力材质,可以摆出更多的造型,锻炼儿童的想象力。

Tegu2

Tegu1

Tegu3

Tegu5

Tegu4

Tegu6

Tegu7

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6