Fatesinger

Cash Cannon 钞票枪

in 娱乐 with 1131 reads

打算学学黑人土豪耍酷来个钞票雨吗?来一把钞票枪Cash Cannon就成。把钞票压入钞票仓,扣动扳机,就可以发射钞票了。为美钞设计,实测人民币百元大钞也是可以的。当然也可以用来发优惠券。

Cash3

Cash1

Cash2

Cash4

Cash5

Cash6

Cash7

a

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6