Fatesinger

森海塞尔 Sennheiser TV Clear Set 电视耳机套装

in 音乐 with 30 reads

森海塞尔 Sennheiser TV Clear Set 电视适配器真无线蓝牙耳机套装专为看电视设计,通过2.4G 无线适配器,将电视音频转化为无线信号,传送到配套的耳机,实现个人独立欣赏电视音频,获得沉浸式体验,减少环境噪音,不影响他人。蓝牙耳机也可独立连接手机、平板使用。

视频介绍:

亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6