Fatesinger

可立宝 Clicbot Loona 智能宠物机器人

in 玩具 with 946 reads

可立宝 Clicbot Loona 智能机器人玩具支持人脸识别,手势感应,动作捕捉,语音控制,可以互动编程,是一个陪伴电子宠物。

视频介绍;

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6