Fatesinger

惠食乐 Whiskware 手摇酱料搅拌瓶

in 餐厨 with 2230 reads

惠食乐Whiskware手摇酱料搅拌瓶内带不锈钢搅拌球,手摇搅拌,均匀混合酱料,单手按压瓶口或者挤瓶身便可将酱料倒出。分为硬质透明款和可挤压半透明款

whiskware0 whiskware1 whiskware2 whiskware3 whiskware4 whiskware5 whiskware6 whiskware7

视频介绍:

亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6