Fatesinger

SKROSS带USB输出通用转换插座

in 办公 with 419 reads

SKROSS带USB输出通用转换插座可以在世界上绝大多数国家用来进行插座转换,整合了USB输出,手机充电更加方便。SKROSS在手,走遍全世界充电无忧。

skross1 skross2 skross3 skross4 skross5 skross6 skross7 skross8 skross9

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

添加评论

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6