Fatesinger

雀巢Nespresso Aeroccino 电动打奶器

in 餐厨 with 1486 reads

雀巢Nespresso Aeroccino电动打奶器是一个超简单、快速,冷热两用的牛奶发泡机。它使用磁悬发泡技术,工作时无噪音和振动,制作出来的奶泡非常细腻,是制作各种花式咖啡的理想伴侣。

aeroccino30 aeroccino31 aeroccino32 aeroccino33 aeroccino34 aeroccino35 aeroccino36 aeroccino37

视频介绍:

美国亚马逊购买地址:

淘宝购买地址

Theme V1 博派创意小铺版权所有 . Version 2.1.6